Yangon Region Computer Industry Association

NEWS

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကွန်ပျူတာလုပ်ငန်းရှင်အသင်းမှကြီးမှူးဖွင့်လှစ်၍ ဆရာဦးမင်းမြတ်စိုးမိုးမှ သင်ကြားသော

read more

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကွန်ပျူတာလုပ်ငန်းရှင်အသင်း၏ Member Benefit အစီအစဉ်တစ်ခုအဖြစ် FRONTIER 360 PROFESSIONAL ADVANCEMENT CENTRE နှင့်ပူးပေါင်း၍

read more

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကွန်ပျူတာလုပ်ငန်းရှင်အသင်းမှ ကြီးမှူးဖွင့်လှစ်​သော“The Essence of Digital Marketing” Course (1/2019) သင်တန်းအား (22.6.

read more

Scroll to Top